Vòng Trầm Trúc Indo khắc Phật Bà Quan Âm Bọc Vàng 12k Cao Cấp.

6.000.000