Vòng trầm hương kỳ hải nam 8mm mix bi vàng 24k

3.200.000