Vòng tay trầm hương kỳ hải nam 8mm mix hoa mẫu đơn.

2.500.000